Türkiye yüzyılı ve yapılarda enerji verimliliği zirvesi ATO ev sahipliğinde yapıldı

 Türkiye yüzyılı ve yapılarda enerji verimliliği zirvesi ATO ev sahipliğinde yapıldı
Okunuyor Türkiye yüzyılı ve yapılarda enerji verimliliği zirvesi ATO ev sahipliğinde yapıldı

Türkiye yüzyılı ve yapılarda enerji verimliliği zirvesi ATO ev sahipliğinde yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, enerji verimliliğinin tüm kesimlerin ortak konusu ve beka meselesi olduğunu belirterek, “Enerji verimliliğine ilişkin atacağımız her adım ekonomik kalkınmaya, doğanın ve ekosistemin korunmasına, dolayısıyla ekonomik bağımsızlığımıza katkı sağlayacaktır” dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) tarafından ATO ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye Yüzyılı ve Yapılarda Enerji Verimliliği Zirvesi”ne katıldı.

ATO Meclis Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile ATO Başkanı Gürsel Baran, OECD nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi, Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ve Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ yaptı.

Verimlilik beka meselesi 

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı konuşmada, Türkiye’de enerji tüketiminin sektörlere göre dağılımında ilk sırada sanayi sektörünün yer aldığını belirterek, üretilen elektriğin yaklaşık dörtte birinin de konutlarda tüketildiğini söyledi. Enerjiyi verimli kullanmanın önemli alanlarından birinin konutlar olduğunu ifade eden Baran,gelişen inşaat sektörünün inşa ettiği akıllı konutlarla enerji verimliliğine katkıda bulunduğunu anlattı. Günlük hayatın hemen her anında enerjiyi verimli kullanmaya yönelik büyük bir potansiyel olduğunu dile getiren Baran, “Enerjiyi verimli kullanarak enerji giderleri ve ülkenin de enerji ithalatı dolayısıyla da dışa bağımlılığı azaltılabilir. Tüm bunlar ayrıca, çevre ve iklim koşullarında da iyileştirme oluşturabilir. Enerji verimliliğine ilişkin atacağımız her adım ekonomik kalkınmaya, doğanın ve ekosistemin korunmasına,  dolayısıyla ekonomik bağımsızlığımıza katkı sağlayacaktır. Enerji verimliliği hepimizin ortak konusu, bir beka meselesidir” diye konuştu.

Enerji tüketiminin artmasına bağlı olarak ortaya çıkan çevresel sorunların ekonomik sorunlara da sebep olduğunu kaydeden Baran, enerji verimliliği ile üretim, konfor ve işgücünde kayıp yaşamadan enerjiyi doğru kullanmanın mümkün olduğunu dile getirdi. Baran, “Sanayi üretimimizdeki artış, nüfus artış hızımız, kentleşme ve dijitalleşmeye bağlı olarak enerji tüketimimiz her geçen yıl artıyor. Bir yandan küresel ısınmaya daha az sebep olan, kaynakları tüketmeyen, çevreyi kirletmeyen yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payı artarken; diğer yandan enerjiyi daha verimli kullanma konusu gündeme geliyor. Enerjide verimlilik demek, daha az enerji tüketimi, daha az ithalat ve daha az dövizin dışarı harcanması anlamına geliyor. Enerjiyi doğru kullanarak da küresel ısınmanın, enerji kaynaklarının tükenmesinin, çevre kirliliğinin önüne geçmek mümkün. Ekonomik anlamda sağlayacağı kazançlar da ayrıca önemli” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, 9-10 Mayıs tarihlerinde iki gün gerçekleştirilen Zirve’nin ilk gününde “Yeşil Dönüşüm ve Yapılarda Enerji Verimliliği İlişkisi – Sürdürülebilir Ekonomi” ve “Kentsel Dönüşüm ile Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Gelecek”,  Zirvenin ikinci gününde ise “II. Ulusal Enerji Eylem Planı ve Yapılarda Enerji Verimliliği” ve “Sıfır Enerjili Binalar ve Sürdürülebilir Dönüşüm” başlıklı panellerde, enerji verimliliği konusu, uzmanlar tarafından ele alındı.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın